Ladik Hamamayağı Kaplıca Tesisi

13 Şubat 2009Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Nosu
11.04.2006/72
İşletmenin Adı/Türü
Ladik Hamamayağı Kaplıca Tesisi
İşletmenin Sahibi
Ladik Belediye Başkanlığı
İşletmenin Adresi/Telefon
Hamamayağı Ladik/SAMSUN
TEL: 0362-7820001-2
Ladik Hamamayağı Kaplıca Tesisi Kaplıca Suyunun Endikasyonu
Banyo uygulamaları şeklinde kronik dönemdeki kas iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, nörovejetatif distoni gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında, florür içermesi nedeni ile içme kürleri şeklinde osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak, kullanılabilir niteliktedir. Suyun içerdiği florür düzeyinden ötürü (3,4 mg/Lt.) sürekli içilerek tüketilmesi sakınca yaratabilir.(Kaynak:Sağlık Bakanlığı)